วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550สายพันธุ์โซวา-ซันโชกุ


โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีขาว สีแดง และมีสีดำ เป็นลายอยู่ที่ตัวแต่สีดำจะมากกว่า ไทโช-ซันโชกุ ที่หางและครีบอก ต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่าน จนถึงปากและลายคำเข้มชัดเจน
ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ นายภูวดล นามสกุล พลประสิทธิ์

รหัสนักศึกษา 47202490119
ตอนเรียน A1

หลักสูตรวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550

มาดูปลาและสถานที่สวยๆกันดีกว่า

โคฮากุ (Kohaku)

โคฮากุ (Kohaku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีขาวและสีแดง มีชื่อเรียกดังนี้ คือ
อิปปง-ฮิ (Ippon Hi) คือปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงตั้งแต่หัวถึงหาง โดยไม่มีความเว้ามากนัก หรือเรียกว่าโคฮากุหนึ่งตอน
อินะซึมะ (Inazuma) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดง ที่มีรูปร่าง เหมือนสายฟ้า หรือเรียกว่าลายสายฟ้าซึ่ง
หาได้ยากมาก
นิดัง-ฮิ (Nidan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีอแดงเป็นสองตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสองตอน
ซันดัง-ฮิ (Sandan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสามตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสามตอน
Stopถ่ายเองครับ
ยนดัง-ฮิ (Yondan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสี่ตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสี่ตอน
คุจิเบนิ (Kuchibeni) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดงติดที่ริมปาก คล้ายทาลิปสติก หรือเรียกว่า โดฮากุลิปสติก

มารุเท็น (Maruten) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดง เป็นวงกลมอยู่ที่หัว และมีลายสีแดงตามลำตัว หรือเรียกว่าโคฮากุมารุเท็น
ดอยท์ซุ-โคฮากุ (Doitsu-Kohaku) คือ โคฮากุที่มีเกล็ดใหญ่ข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว
ชิโร่-อุจึริ (Shiro-Utsuri)

ชิโร่-อุจึริ (Shiro-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาว ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku)

stopผมถ่ายเองครับ
รวมภาพที่ไปขอถ่ายมาจากฟาร์ม Siamkoi ครับ
ภาพนี้เป็นชื่อฟาร์มปลาคราฟครับ

ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มปลาครับ ภาพนี้เป็นส่วนของบ่อปลาครับ


รูปของบ่อปลา มองจากด้านบน


มองจากมุมมองปกติ รูปบ่อเลี้ยงปลาบริเวณบ่อปลา สะพานข้ามบ่อปลา
ภาพรวมปลาในฟาร์ม Siamkoi สวยๆครับ

ปล. ภาพถ่ายอาจไม่ชัดเจนนะครับผมยังถ่ายไม่ค่อยเป็นเพราะยังเป็นมือสมัครเล่นครับของคุณครับ